Usługa tłumacza migowego


INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Mstów, ul. Gminna 14, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres ug@mstow.pl
  • faxem na nr 34 3785558
  • telefonicznie na nr 34 3284005
  • drogą pocztową na adres Urządu Gminy Mstów, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1824), usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.).

Informacja wytworzona przez:
Informatyk - Jarosław Całusiński
email: jcalusinski@mstow.pl tel.:34 3284-005 wewn. 31
, w dniu:  19‑02‑2021 11:26:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Informatyk - Jarosław Całusiński
email: jcalusinski@mstow.pl tel.:34 3284-005 wewn. 31
, w dniu:  19‑02‑2021 11:26:13
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2021 11:29:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie