Rok 2022


Otwarty Konkurs Ofert

31‑05‑2022 14:48:21

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXIII/279/2021 Rady Gminy Mstów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku.

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o konkursie.pdf
31‑05‑2022 14:52:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
31‑05‑2022 14:52:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
742KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rozporządzenie w sprawie wzoru ofert.pdf
31‑05‑2022 14:52:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert.pdf
31‑05‑2022 14:52:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty.pdf
31‑05‑2022 14:52:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o wpisanie przedstawiciela organizacji (podmiotów) na listę członków komisji konkursowej.docx
31‑05‑2022 14:52:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej.pdf
15‑06‑2022 11:17:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
441KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki otwartego konkursu ofert.pdf
22‑06‑2022 14:15:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
496KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Otwarty Konkurs Ofert

27‑01‑2022 13:30:25

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki i rozwój bazy turystycznej w 2022 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXIII/279/2021 Rady Gminy Mstów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki i rozwój bazy turystycznej w 2022 roku.

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o konkursie.pdf
27‑01‑2022 13:34:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
27‑01‑2022 13:34:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
741KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rozporządzenie w sprawie wzoru ofert.pdf
27‑01‑2022 13:34:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert.pdf
27‑01‑2022 13:34:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty.pdf
27‑01‑2022 13:34:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o wpisanie przedstawiciela organizacji (podmiotów) na listę członków komisji konkursowej.docx
27‑01‑2022 13:34:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej.pdf
10‑02‑2022 12:52:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
435KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki otwartego konkursu ofert.pdf
18‑02‑2022 10:07:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
279KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Otwarty Konkurs Ofert

22‑12‑2021 11:38:30

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2022 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXIII/279/2021 Rady Gminy Mstów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2022 roku.

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o konkursie.pdf
22‑12‑2021 11:44:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
22‑12‑2021 11:44:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
768KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rozporządzenie w sprawie wzoru ofert.pdf
22‑12‑2021 11:44:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert.pdf
22‑12‑2021 11:44:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty.pdf
22‑12‑2021 11:44:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o wpisanie przedstawiciela organizacji (podmiotów) na listę członków komisji konkursowej.docx
22‑12‑2021 11:44:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej.pdf
05‑01‑2022 12:59:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
420KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki otwartego konkursu ofert.pdf
13‑01‑2022 14:32:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
439KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Otwarty Konkurs Ofert

30‑01‑2021 12:35:17

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXIII/279/2021 Rady Gminy Mstów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o konkursie.pdf
09‑12‑2021 12:47:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
09‑12‑2021 12:47:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
738KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rozporządzenie w sprawie wzoru ofert.pdf
09‑12‑2021 12:47:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert.pdf
09‑12‑2021 12:47:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty.pdf
09‑12‑2021 12:47:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o wpisanie przedstawiciela organizacji (podmiotów) na listę członków komisji konkursowej.docx
09‑12‑2021 12:47:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej.pdf
23‑12‑2021 12:30:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
432KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół z otwartego konkursu ofert.pdf
30‑12‑2021 12:00:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
299KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Informatyk - Jarosław Całusiński tel.:34 3284-005 wewn. 31 , w dniu:  19‑06‑2020 12:32:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Informatyk - Jarosław Całusiński tel.:34 3284-005 wewn. 31 , w dniu:  19‑06‑2020 12:32:41
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2022 14:52:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie